scoilneasain.ie YouTube Picasa n1 n2 r1 r2 r3 r4 r5 Inis Oírr r6

Wednesday, February 7, 2018

Deachtú - Céim 4

Dáta & Scór & Spota
Ceartaigh i do chóipleabhar
Scríobh sa Leabhar Nótaí
3 focal -> Dialann


31. Tá sé rómhórtasach anois lena mhála mór.
32. Ní thig liom mo lámha a mhothú.
33. Tá mé go mór in amhras faoi do mharc.
34. Tá mo mhac sa mhonarcha ó bhí mí an Mhárta ann.
35. Tá sí do mo mhaslú leis an mharc sin.

26. Bhí sé rómhall don mhuc ba mhó.
27. Bhí ramhar agus mhol an fear dá mhac í a mharú.
28. Tá do mharla ina lámha ag mo mhac.
29. Tá sé rómhall anois.
30. Fág é go dtí an lá arna mhárach.

21.Ar mhol do mhamaí do mhuc?
22. Tá an mhuc sin rómhór.
23. Tá mo lámha ar an mhuc mhór ramhar.
24. Tá mé in amhras faoi mo mhac.
25. Beidh mo mhac ann i na Samhna.

16. Tugann sé bronntanas dó i na Nollag.
17. Tá na dallóga dúnta sa halla.
18. Tá an capall mór donn ag rith anonn is anall.
19. Tá carr mór donn ag Clann de Barra.
20. Bogann an capall sin go mall, tá dall. 

11.Bhí scannán ann sa halla ar ball.
12. Bíonn an capall ag tafann in amanna.
13. Tá cásanna thall sa halla.
14. Tógann an capall sin callán mór.

15. Is maith liom práta le hanlann agus salann.

6. In amanna gasta, in amanna mall.
7.  Ag dul anonn is anall.
8. Tagann busanna agus carranna go gasta agus go mall.
9. Tá dallamullóg ar Lára de Barra.
10. Níl úlla san úllord, bhíonn siad ag fás.

1. Tá an capall sin mall.
2. Tá nósanna gránna ag Anna.
3. In amanna tógann sí a gunna.
4. Tá capall mór donn ag Barra Ó Manna.
5. Tá carr mór gránna ag Molla Ní Anna.


No comments:

Post a Comment