scoilneasain.ie YouTube Picasa n1 n2 r1 r2 r3 r4 r5 Inis Oírr r6

Thursday, January 25, 2018

Deachtú – Céim 3

Deachtú – Céim 3

Dáta & Scór & Spota
Ceartaigh i do chóipleabhar
Scríobh sa Leabhar Nótaí
5 focal x3 --> Abairtí

66. Bhí gasúr agus sagart i Sasana fosta.
67. Tugtar gradam in ómós don amadán.
68. Tugtar post banaltra do dhaoine gan splanc.
69. Tá camán briste lofa ann.
70. Tá an pobal ag athrú go gasta.

61.   Tá comórtas focal Nollag le socrú.
62. Tugtar cógas blasta do na muca sa tobar.
63. Tá scrúdú mór ann do dhaoine fada.
64. Bhí banaltra ábalta dul go Conamara le camán.
65. Tá consan agus guta le gach focal fada.

No comments:

Post a Comment